Záznamy

Na tomto ročníku konference nebyly pořizovány videozáznamy jednotlivých přednášek. Materiály k jednotlivým přednáškám dodané přednášejícími jsou k dispozici zde:

  • Martin Kolman: Comparison of today’s mobile Linux distributions odp pdf
  • Pavel Šimerda: D-Bus pdf
  • Štěpán Bechynský: Do you really know what your cat does when you are not at home? pdf pptx
  • Dan Horák: Fedora on ARM-based devices pdf
  • Lukáš Hejkal: Introduction of CuBox, Raspberry Pi and BeagleBone odp pdf tgz
  • Martin Kolman: Mobile application development with QML & PySide odp pdf
  • Jozef Mlích: QML/Qt Quick tgz
  • Michal Hrušecký: openSUSE on ARM pdf
  • Christoph Mair: Openmoko is dead. Long live OpenPhoenux! pdf